Databeskyttelsespolitik

 

Databeskyttelsespolitik

Dataansvarlig for dine personoplysninger er virksomhederne:

- ConnectLife, datateknologier, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenien, fungerer som hoved-dataansvarlig for virksomheder, der producerer og/eller forhandler apparater af mærkerne i virksomhederne Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko og Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo ).

- Gorenje Group Nordic A/S, Sydvestvej 15, 3., 2600 Glostrup, Danmark, CVR-nr. 56216111, Telefon: 36721144

(Begge dataansvarlige herefter: Virksomhed) 

Vi behandler dine personoplysninger seriøst og ansvarligt i overensstemmelse med bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og andre gældende regler inden for persondatabeskyttelse. Udover at respektere GDPR respekterer denne databeskyttelsespolitik også anden mulig relevant lovgivning. Dette dokument indeholder oplysninger om databehandlingsaktiviteter, vi udfører i forbindelse med personoplysninger om brugere af vores produkter, vores kunder, potentielle kunder og/eller brugere af vores websteder.

 

I tillæg til emnet databeskyttelsespolitik:

- vi har vedtaget en intern procedure vedrørende beskyttelse af personoplysninger, hvori Virksomhedens og medarbejdernes forpligtelser med hensyn til beskyttelse af personoplysninger er fastlagt.

- vi har vedtaget Cookiepolitikken, som regulerer beskyttelsen af personlige data for brugere af vores produkter, vores kunder, potentielle kunder og/eller webstedsbrugere.

- vi har oprettet en dedikeret e-mailindbakke, hvor du kan kontakte os angående alle spørgsmål om dine personoplysninger.

- vi uddanner løbende medarbejdere om håndteringen af personoplysninger.

- vi tjekker jævnligt vores systemer til håndtering af personoplysninger og foreslår forbedringer.

 

1. Hvem behandler dine personoplysninger?

De ansvarlige for dine personoplysninger er:

 

Virksomhed: ConnectLife, data technologies, LLC
Adresse: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia
e-mail: [email protected]

 

Virksomhed: Gorenje Group Nordic A/S,

Adresse: Sydvestvej 15,3, 2600 Glostrup, Danmark

Telefon: 36721144

 

En virksomhed ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenien, (herefter: Virksomheden) fungerer som hoved-dataansvarlig for virksomheder, der producerer og/eller forhandler apparater af mærkerne i virksomhederne Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko og Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo ).

En virksomhed Gorenje Group Nordic A/S, er en virksomhed, der lokalt tilbyder produkter og apparater produceret af virksomheder i Hisense Europe Group.

Andre virksomheder inden for Hisense Europe Group kan være behandlere af dine personoplysninger. Som sådan indsamler og behandler virksomhederne i Hisense Europe Group og distributører på anden måde dine personlige data (baseret på aftale, legitim interesse eller dit samtykke) og deres midler til databehandling (f.eks. websteder, CRM-programmer, onlineværktøjer osv.) har deres formål i denne politik angivet som vores middel. Listen over andre virksomheder i Hisense Europe Group, distributører og deres databehandlere findes her.

 

2. Metode til at indhente data

Vi indhenter dine personoplysninger baseret på brug af vores hjemmesider eller applikationer, gennem cookies og andre onlineværktøjer, ved at udfylde formularer på vores hjemmeside eller i fysisk form, via telefon og elektronisk kommunikation, gennem anden skriftlig kommunikation og/eller via sociale netværk.

 

3. Hvilke af dine personoplysninger behandler vi og til hvilket formål?

I dette afsnit forklarer vi, hvilke data vi behandler og til hvilket formål, afhængigt af den enkelte aktivitet:

 

3.1. Køb på Virksomhedens hjemmeside eller for at afhente de produkter, der bestilles online

For at kunne købe produkter via Virksomhedens hjemmeside eller for at samle produkter bestilt online, skal vi indsamle og behandle nogle af dine personoplysninger (f.eks. leveringsadresse), da det er den eneste måde, vi vil kunne behandle din ordre og identificere de købte produkter i tilfælde af et garantikrav.

For at muliggøre et køb på Virksomhedens hjemmeside eller samling af produkter bestilt online, behandler vi følgende data:

- navn og efternavn,

- faktureringsadresse og leveringsadresse (hvis leveringsmuligheden er valgt),

- e-mailadresse,

- telefonnummer,

- ordrenummer,

- ordreværdi,

- betalingsmetode,

- bankkontonummer og/eller kreditkortnummer,

- oplysninger om bestilte produkter,

- købsdato.

Formålet og grundlaget for behandlingen af ovenstående data er at sikre muligheden for levering eller accept af ordren, betaling af ordren, information om status på din ordre og udstedelse af faktura for det gennemførte køb. Ved at afgive en ordre har du foretaget et køb, hvilket juridisk betyder, at du har indgået en salgskontrakt, og for at opfylde vores del af de forpligtelser, der følger af salgskontrakten, skal vi behandle dine personoplysninger (kontraktlig behandling), og samtidig er vi ved lov forpligtet til at udstede en faktura for det gennemførte køb (lovlig behandling).

Behandlingsperiode: Data sendt til leveringstjenesten opbevares i 1 år fra leveringsdatoen for din ordre. Data relateret til selve købet opbevares, så længe du kan udøve visse rettigheder i forbindelse med dit køb i henhold til den gældende lovgivning (periode fastsat i loven, hvor det er muligt at indgive kravet til en kompetent domstol). I overensstemmelse med skatte- og regnskabsregler opbevares data for udstedelse af fakturaer for perioden i henhold til lokal lovgivning. 

Hvad sker der, hvis du ikke afgiver personlige oplysninger? I tilfælde af online shopping eller afhentning af produkter bestilt online, kan vi ikke gennemføre dit køb eller afhentning af produkterne uden at indhente ovennævnte personoplysninger. Alligevel kan du købe og afhente produkterne direkte i vores fysiske butik eller i butikker hos aftalepartnere, der muliggør sidstnævnte.

 

 

3.2. Kundesupport i forbindelse med fejlfinding og garantikrav

For at kunne yde kundesupport i forbindelse med fejlfinding og garantikrav er vi nødt til at indsamle og behandle nogle af dine personlige data, da det er den eneste måde, vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser på i denne henseende.

For at yde kundesupport ved fejlfinding og garantikrav behandler vi følgende data:

- navn og efternavn,

- e-mailadresse,

- telefonnummer,

- ordrenummer,

- oplysninger om købte produkter,

- købsdato,

- adresse,

- kommunikationssprog,

- ved opkald til vores callcenter en optagelse af telefonopkaldet.

Formålet med og grundlaget for behandlingen af ovenstående data er overholdelse af lovbestemmelserne vedrørende sælgers garanti for de købte produkter (lovlig behandling) og opfyldelse af købsaftalen vedrørende de købte produkter (kontraktlig behandling).

Behandlingsperiode: Data opbevares så længe, som det er muligt at gøre krav fra kontrakten og fra garantien gældende i henhold til den kompetente lov (periode fastsat i loven, hvor det er muligt at indgive kravet til en kompetent domstol). Optagelser af telefonopkald opbevares i en periode svarende til lokal lovgivning. 

Hvad sker der, hvis du ikke afgiver personlige oplysninger? Manglende levering af ovennævnte personlige oplysninger kan påvirke leveringen og kvaliteten af kundesupport vedrørende brugen af vores produkter eller måden at løse garantikrav på. Men afhængigt af kanalen og årsagen til kommunikationen har vi muligvis ikke brug for alle ovennævnte data.

 

 

3.3. Meddelelse relateret til produkter tilbage på lager

I tilfælde af, at et bestemt produkt er udsolgt, kan den enkelte kunde indsætte sin e-mail for at få besked, når produktet er tilbage på lager. 

For at informere den enkelte om tilgængeligheden af produktet behandler vi følgende data:

- e-mailadresse.

Formålet med og grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er at give dig besked om tilgængeligheden af produktet. Behandlingen af personoplysninger udføres kun baseret på dit samtykke.

Behandlingsperiode: Indtil samtykket tilbagekaldes, hvor du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Oplysningerne vil ophøre med at blive opbevaret i løbet af 1 måned efter modtagelsen af tilbagekaldelsen af samtykket eller i løbet af 1 måned efter meddelelsen om tilgængeligheden af produktet er sendt til den enkelte, hvor du i det tidsrum stadig kan være modtager af vores kommunikation.

Hvad sker der, hvis du ikke afgiver personlige oplysninger? I tilfælde af manglende opgivelse af din e-mailadresse kan vi ikke give dig besked om, at produktet er tilbage på lager, men til samme formål kan du tjekke vores hjemmeside regelmæssigt.

 

 

3.4. Brugerkonto på Virksomhedens hjemmeside eller i Connectlife-mobilappen

Enhver enkeltperson kan oprette en brugerkonto på webstedet, der er beregnet til at overvåge forløbet af ordren, se købshistorikken eller ytre en mening om produktet. Inde i indstillingerne på brugerkontoen er det også muligt at udtrykke viljen til at modtage markedsføringsmeddelelser eller at annullere modtagelsen af dem. Samme adgangsdata som til en brugerkonto på en hjemmeside kan bruges til en brugerkonto i Connectlife-mobilappen.

For at oprette en brugerkonto behandler vi følgende data:

- e-mailadresse, 

- navn og efternavn,

- telefonnummer,

- adresse,

- kommunikationssprog,

- adgangskode,

- madpræferencer,

- serviceticket og servicehistorik,

- socialt netværks kontolabel (i tilfælde af oprettelse af brugerkonto med social mediekonto),

- gmail-adresse og data erhvervet af gmail (i tilfælde af oprettelse af brugerkonto med gmail).

Formålet med og grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er at sikre adgang til din konto og brugergodkendelse. Med anmodningen om at oprette en brugerkonto er der etableret et kontraktforhold, og for at opfylde vores del af de kontraktlige forpligtelser behandler vi dine personoplysninger (kontraktlig behandling). Nogle af personoplysningerne (madpræferencer) behandles baseret på dit samtykke og behandles for at give dig besked om vores forslag til et måltid. Nogle af personoplysningerne (serviceticket og servicehistorik) behandles for at opfylde købsaftalen vedrørende de købte produkter (kontraktlig behandling).

Behandlingsperiode: Vi opbevarer dine personlige data, indtil du sletter din konto eller op til 3 år efter sidste login på kontoen. Data, der behandles på grundlag af kontrakten, opbevares så længe muligheden for at gøre krav fra kontrakten gældende i henhold til den kompetente lov (periode fastsat i loven, hvor det er muligt at indgive kravet til en kompetent domstol). Personoplysninger, der behandles på baggrund af dit samtykke, opbevares, indtil samtykket tilbagekaldes, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Disse data vil ophøre med at blive opbevaret inden for 1 måned efter modtagelse af tilbagekaldelsen af samtykket, hvor du i det tidsrum stadig kan være modtager af vores kommunikation.

Hvad sker der, hvis du ikke afgiver personlige oplysninger? Det er ikke muligt at oprette en brugerkonto uden ovennævnte personoplysninger. Alligevel er du ikke forpligtet til at oprette en brugerkonto (dvs. at give personlige oplysninger til et sådant formål) for at købe eller bruge vores produkter.

 

 

3.5. Registrering af produktet på vores hjemmeside og i Connectlife-mobilappen

Enhver person, der har købt et af vores produkter, kan registrere produktet på vores hjemmeside eller via Connectlife-mobilappen på sin brugerkonto. Baseret på registreringen opnår den enkelte forenklet adgang til brugsanvisningen, vores forslag til brug af produktet, information relateret til garanti og yderligere forlænget garantiperiode og meddelelser om opdateringer relateret til Connectlife-apparater. 

For at kunne foretage registrering af produktet vil vi (udover de data, der er angivet i punkt 3.4.) behandle følgende data:

- produktnummer,

- produktets serienummer,

- købsdato,

- kopi af købsfakturaen.

Formålet med og grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er at give adgang til brugsanvisningen, vores forslag til brug af produktet og information relateret til garanti. Behandlingen af personoplysninger udføres kun baseret på dit samtykke.

Behandlingsperiode: Indtil samtykket tilbagekaldes, hvor du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Oplysningerne vil ophøre med at blive opbevaret i løbet af 1 måned efter modtagelse af tilbagekaldelsen af samtykket eller i løbet af 1 måned efter sletning af registreringen af produktet, hvor du i det tidsrum stadig kan være modtager af vores kommunikation. 

Hvad sker der, hvis du ikke afgiver personlige oplysninger? Uden ovennævnte data kan du ikke registrere produktet på vores hjemmeside eller i Connectlife-mobilappen. Hvert produkt har dog på købstidspunktet en medfølgende brugsanvisning og information relateret til garanti.

 

 

3.6. Marketing og relaterede tjenester

Med henblik på markedsføringsaktiviteter, levering af information om vores produkter, modtagelse af feedback på købte produkter og for at opfordre dig til at registrere produktet på brugerkontoen, har vi brug for dit udtrykkelige samtykke, og uden sidstnævnte vil vi ikke kontakte dig til formålet ovenfor. Du kan altid tilbagekalde dit afgivne samtykke i dine brugerkontoindstillinger, ved at afmelde dig modtagelse af beskeder, ved at ændre cookie-indstillinger eller ved at sende en anmodning til [email protected].

Med henblik på markedsføring og relaterede tjenester behandler vi følgende data:

- navn og efternavn,

- e-mailadresse,

- telefonnummer,

- lokationsdata for brugeren hentet fra brugerens mobile enhed,

- den enkeltes interesser med hensyn til at se produkter på hjemmesider,

- kontaktoplysninger via instant messaging-applikationer,

- købshistorik,

- postnummer,

- data relateret til levering, åbning, klik og afmelding af vores beskeder,

- sentimentanalyse af brugeranmeldelser.

Formålet med og grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er at muliggøre udsendelse af marketingmeddelelser eller at præsentere et skræddersyet tilbud baseret på dine interesser eller at forbedre din brugeroplevelse. Behandlingen af personoplysninger udføres kun baseret på dit samtykke.

Behandlingsperiode: Indtil samtykket tilbagekaldes, hvor du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dataene vil ophøre med at blive opbevaret inden for 1 måned efter modtagelse af tilbagekaldelsen af samtykket, hvor du i det tidsrum stadig kan være modtager af vores kommunikation.

Hvad sker der, hvis du ikke afgiver personlige oplysninger? Du er ikke forpligtet til at give dine personoplysninger til markedsføringsformål (det er frivilligt at give samtykke til behandling af personoplysninger til disse formål). Men vi vil i et sådant tilfælde så ikke være i stand til at give dig besked om vores markedsføringsaktiviteter, vores produkter og oprette personlige tilbud til dig.

 

 

3.7. Oplysninger om dine aktiviteter på vores hjemmeside

Med det formål at forbedre hjemmesidens funktion, statistiske anmeldelser og tilpassede tilbud overvåger vi også dine aktiviteter på vores hjemmeside, men disse data er i pseudonymiseret form.

Med det formål at overvåge aktiviteten på vores hjemmeside behandler vi følgende data:

- brugerkontobetegnelse,

- købshistorik,

- IP-adressen på enheden,

- enhedens operativsystem,

- brugt browser,

- webadresse (URL-adresse) på den første side, som du bruger til at få adgang til vores hjemmeside.

Formålet med og grundlaget for behandlingen er at forbedre hjemmesidens funktion, statistiske anmeldelser og personlige tilbud, hvilket er vores legitime interesse, hvorved behandlingen med henblik på personlige tilbud er baseret på dit samtykke. Du kan altid tilbagekalde dit afgivne samtykke i dine brugerkontoindstillinger, ved at ændre cookie-indstillinger eller ved at sende en anmodning til [email protected].

Behandlingsperiode: Dine personlige data slettes automatisk efter 1 år fra hvert besøg på vores hjemmeside. Dine data vil dog ophøre med at blive behandlet i tilfælde af at dit samtykke tilbagekaldes, hvor du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Oplysningerne vil ophøre med at blive opbevaret inden for 1 måned efter modtagelse af tilbagekaldelsen af samtykket.

Hvad sker der, hvis du ikke afgiver personlige oplysninger? I tilfælde af manglende levering af ovennævnte data kan vi ikke spore din aktivitet på vores hjemmeside og dermed forbedre funktionaliteten af vores hjemmeside og udarbejde personlige tilbud til dig.

 

 

3.8. Behandling af personoplysninger via sociale netværk, instant messaging-applikationer og chatrum

Virksomheden kan have etablerede profiler på sociale netværk (f.eks. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, etc.) eller kan bruge instant messaging-applikationer (f.eks. WhatsApp, FB Messenger, Viber osv.) til kommunikation. Sociale netværk og instant messaging-applikationer giver os mulighed for at promovere vores produkter og tjenester eller yde kundesupport. Når vi gør det sidste, kan vi også vælge kategorier af personer på det sociale netværk, som vi ønsker, at vores annonce skal henvende sig til. Virksomheden kan som sådan være ansvarlig for beskyttelsen af personoplysninger, som brugere deler med Virksomheden gennem førnævnte medier, og samtidig er udbyderen af det enkelte medie også ansvarlig for den databehandling, som den udfører på sådanne medier, så brugere rådes til at sætte sig ind i de enkelte mediers privatlivspolitik.

I tilfælde af besøg på Virksomhedens profil på et individuelt socialt netværk eller etablering af kommunikation via instant messaging-applikationer, kan vi behandle følgende data:

- hvis du »liker«, deler et opslag, markerer Virksomhedens profil eller kommenterer, får vi adgang til din offentlige profil og indholdet af dit opslag,

- hvis du sender os en privat besked på et socialt netværk eller via en instant messaging-applikation, indhenter vi oplysninger om din offentlige profil eller dine kontaktoplysninger og oplysninger om indholdet af den sendte besked.

Når vi kommunikerer via sociale netværk, instant messaging-applikationer og chatrum, behandler vi følgende data om dig:

- individets offentlige profil på det sociale netværk og indholdet af opslaget,

- kontaktoplysninger på den enkelte i instant messaging-applikationen,

- andre data, som du giver os i løbet af kommunikationen.

Formålet med og grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er promovering af Virksomhedens produkter og etablering af kommunikation med brugere af sociale netværk eller instant messaging-applikationer. Vi kan kun kontakte dig baseret på dit samtykke, men vi kan besvare din forespørgsel baseret på vores legitime interesse, som er at tilfredsstille kundernes behov ved at give oplysninger relateret til vores produkter. 

Behandlingsperiode: Dine personlige data, som opbevares af os, slettes automatisk efter 1 år efter kommunikationen fandt sted eller tidligere i tilfælde af tilbagetrækning af dit samtykke. I tilfælde af tilbagetrækning af samtykket, vil dataene ophøre med at blive opbevaret i løbet af 1 måned efter modtagelse af tilbagekaldelsen af samtykket, hvor vi i denne periode stadig kan behandle dine personoplysninger.

Hvad sker der, hvis du ikke afgiver personlige oplysninger? Uden at give dine personlige oplysninger kan du ikke kommunikere med os gennem de førnævnte medier, og vi kan ikke besvare dine henvendelser.

 

 

3.9. Brug af produkter gennem Connectlife-applikationerne

For at aktivere alle smarte enheders funktioner til brugerne, for at forstå brugernes behov og for at bestemme effektiviteten og brugen af enheden, indsamler og behandler vi nogle af dine personlige data og data om driften af hver enhed. Som en del af ovenstående er brugerregistrering og indgåelse af en licensaftale forudset.

Til brugerregistrering og indgåelse af licensaftalen behandler vi følgende personoplysninger:

- titel (hr, fru),

- navn og efternavn,

- kommunikationssprog,

- adresse,

- telefonnummer,

- e-mailadresse,

- madpræferencer,

- typer mad og drikke og opbevaring i apparatet (fx køleskab, vinkælder),

- data om parring af apparatet med vores sky.

For at forbinde apparatet til skyen via lokale WIFI-brugere skal brugere også indtaste data om Service Set IDentifier (SSID) og en adgangskode. Disse data bruges dog kun til at parre apparatet med Wi-Fi-modulet og bliver ikke indsamlet, gemt eller på anden måde behandlet af os.

Under brugen af den smarte enhed (apparatet) vil vi bruge følgende diagnostiske data vedrørende driften af apparatet:

- enhedens data (mærke, model, serienummer),

- installationsdato for enheden,

- drift af enheden (driftstid, nedbrud, planlagt vedligeholdelse),

- data detekteret af enhedens sensorer, og som er vigtige for driften af enheden (f.eks. data vedrørende teknisk ydeevne, data relateret til mulige fejlmeddelelser, temperatur, luftfugtighed, luftkvalitet osv.),

- brugeradfærdsanalyse,

- enheds-booking,

- ressourceforbrug.

Formålet med og grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er at sikre muligheden for at bruge alle den smarte enheds funktioner. Ved anmodning om brugerregistrering og indgåelse af licensaftalen etableres kontraktforholdet, og for at opfylde vores del af kontraktlige forpligtelser skal vi behandle dine personoplysninger (kontraktlig behandling). 

Behandlingsperiode: Data relateret til brugerregistrering og indgåelse af licensaftalen opbevares, så længe du kan udøve visse rettigheder i forbindelse med vores kontraktlige forpligtelser (periode fastsat i loven, hvor det er muligt at indgive kravet til en kompetent domstol efter udløb af licensaftalen). 

Hvad sker der, hvis du ikke afgiver personlige oplysninger? Det er ikke muligt at registrere en bruger af Connectlife-applikationen og indgå en licensaftale uden ovennævnte personoplysninger.

 

 

3.10. Cookies og andre onlineværktøjer

Hvis du besøger vores webside, kan vi gemme cookies på din enhed. For mere information om cookies brugt på vores webside, se venligst cookiepolitikken.

Ud over cookies bruger vi også andre onlineværktøjer fra følgende udbydere:

Google,  nemlig:

- Google Marketing Platform med det formål at indhente data relateret til webstedstrafik (f.eks. antal besøgende, sider besøgt af besøgende, tid brugt af besøgende på webstedet);

- Google Maps med det formål at bruge korttjenesten Google Maps via API for at lette placeringen af steder specificeret af den enkelte på hjemmesiden;

- Google Tag Manager med det formål at administrere webstedstags gennem brugergrænsefladen og integration af programkoder på vores websteder;

- Google Ads med det formål at placere annoncer, remarketing og spore konverteringer;

- Google Optimize med henblik på A/B-test og websitetest;

- Site Kit med det formål at forbedre og tjene penge på vores indhold på websiden;

- Youtube med det formål at etablere forbindelse til YouTube-servere, hvor brug af plugins fra YouTube er påkrævet;

- Google Analytics med det formål at indsamle data fra websteder og apps for at skabe rapporter, der giver forretningsindsigt;

- Google Search Console for at vise ydeevnen af websteder på Google Search, og hvordan Google ser vores websted;

- Looker Studio med det formål at omdanne data til informative dashboards og rapporter, der er nemme at læse, nemme at dele og fuldt tilpasselige.

De anførte onlineværktøjer drives af Google Inc. med base i USA, hvorved visse oplysninger om en persons brug af hjemmesiden også kan overføres til en server i USA, så vi foreslår, at du også gør dig bekendt med deres privatlivspolitik, som er tilgængelig her. Hvis du er en Google-kontoindehaver og har givet samtykke til tilpasning af annoncer, kan vi også indhente rapporter om effektiviteten af vores annonceringsforanstaltninger (inklusive rapporter på tværs af enheder), demografiske oplysninger og enkeltpersoners interesser samt online reklamefunktioner på tværs af enheder.

Meta, nemlig:

- Meta business suite som et socialt mediestyringsværktøj til Facebook og Instagram med det formål at skabe og planlægge indhold som reaktion på engagement og for at analysere indsigt

- Metapixel med det formål at placere annoncer, remarketing og spore konverteringer.

De anførte onlineværktøjer drives af Facebook Ireland Limited, med registreret kontor på 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irland; hvorved visse oplysninger om en persons brug af hjemmesiden også kan overføres til en server i USA, så vi foreslår, at du også gør dig bekendt med deres privatlivspolitik, som er tilgængelig her. Hvis du er Facebook- eller Instagram-kontoindehaver og har givet samtykke til tilpasning af annoncer, kan vi også indhente rapporter om effektiviteten af vores annonceringsforanstaltninger (inklusive rapporter på tværs af enheder), demografiske oplysninger og enkeltpersoners interesser samt online reklamefunktioner på tværs af enheder.

 

3.11. Remarketing, sporing og lignende teknologier

Vi og vores tredjepartstjenesteudbydere bruger cookies til at informere, optimere og vise annoncer baseret på dine tidligere besøg på vores webside eller vores mobilapps, for at annoncere på tredjepartswebsteder til dig. Til dette formål bruger vi:

- Google Ads, leveret af Google, og du kan fravælge dette ved at besøge siden med Google Ads-indstillinger: https://adssettings.google.com/authenticated, og

- Facebook Retargeting, leveret af Meta og du kan fravælge dette ved at besøge Facebook-siden hvor du skal logge ind og gå til Indstillinger > Annoncer > Annonceindstillinger. På appen skal du gå til Indstillinger og privatliv > Indstillinger > Annonce > Annoncepræferencer > Annonceindstillinger. Vælg derefter Ikke tilladt

 

For at se, hvordan vores webside og mobilapp præsterer, bruger vi konverteringsbeacons, tags, scripts og pixels, der udfører en kort kodelinje for at fortælle os, hvornår du har klikket på en bestemt knap eller nået en bestemt side. Brugen af disse teknologier giver os mulighed for at registrere, at en bestemt enhed, browser eller applikation har besøgt en bestemt webside. 

Hvis du aktiverer lokationsbaserede tjenester på din computer eller mobilenhed i forbindelse med din brug af websiden eller mobilappen, giver du udtrykkeligt samtykke til, at vi indsamler din enheds geolokationen (som kan omfatte specifik længde- og breddegrad). Disse oplysninger vil blive brugt som angivet i denne databeskyttelsespolitik, herunder til at levere specifikt reklameindhold eller meddelelser baseret på din placering.

Vi og vores tredjeparts-tjenesteudbydere kan bruge de oplysninger, vi indsamler om dig (oplysninger fra vores webside eller mobilapp, gennem din(e) enhed(er) eller fra en tredjepart) til at hjælpe os og vores tredjeparts-tjenesteudbydere identificere andre enheder, som du bruger (f.eks. en mobiltelefon, tablet, anden computer osv.). Vi og vores tredjeparts-tjenesteudbydere kan også anvende brugen på tværs af enheder og andre oplysninger, vi lærer om dig, til at vise målrettet annoncering på dine enheder og til at sende dig e-mails. Disse tredjepartscookies og andre teknologier er styret af hver tredjeparts specifikke privatlivspolitik, ikke denne.

 

4. Indsamling af børns personoplysninger

Vi er forpligtet til at beskytte børns personlige oplysninger og anerkender, at forældre eller juridiske værger kan bruge vores tjenester eller købe vores produkter til familiebrug, herunder af mindreårige. Som sådan er vores tjenester og produkter ikke beregnet til brug af personer under den lokale lovlige aldersgrænse, og vi vil ikke bevidst indsamle personlige data fra personer under en sådan alder til noget formål, og vi accepterer heller ikke registrering fra sådanne personer. I nogle tilfælde, især hvor oplysninger indsamles elektronisk, er vi muligvis ikke i stand til at afgøre, om oplysninger er indsamlet fra børn under den lokale myndighedsalder, og vi behandler sådanne oplysninger, som om de var givet af en voksen. Hvis vi erfarer, at et barn under den lokale lovlige alder har givet personlige oplysninger, vil vi gøre en kommercielt rimelig indsats for at slette sådanne oplysninger med det samme. 

5. Hvem behandler dine personoplysninger, og hvem deler vi dem med?

Dine data behandles enten i interne softwareprogrammer (f.eks. SAG og Hisense CRM) eller ved brug af værktøjer leveret af eksterne udbydere.

Andre relaterede enheder fra Hisense Group Holdings Co., Ltd kan have adgang til dine personlige oplysninger, da individuelle virksomheder er sælgere eller producenter af det produkt, du har købt, og individuelle virksomheder yder tilstrækkelig support til Virksomhedens drift. Beslægtede enheder fra Hisense Group Holdings Co., Ltd. beliggende uden for EU/EØS udpeget selskab VERDATA Datenschutz GmbH & Co. KG, Roemerstr. 12, D – 40476 Düsseldorf, Tyskland som deres repræsentant i henhold til artikel 27 i GDPR.

Virksomheden kan også overføre personoplysninger til eksterne kontrahenter (hovedsageligt med det formål at sikre betalinger, transport og andre forhold relateret til din ordre osv.). I et sådant tilfælde forpligter Virksomheden sig til at indgå en aftale med de eksterne entreprenører, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for dine personoplysninger, og de eksterne entreprenører kan kun behandle dine data til det formål, hvortil de er indhentet.

Dine personoplysninger kan også være genstand for overførsel til eksterne kontrahenter i tredjelande. I dette tilfælde vil Virksomheden sikre tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, hvis de eksterne kontrahenter befinder sig i eller leverer tjenester, der er relevante for beskyttelsen af personoplysninger, til et tredjeland, der ikke tilbyder det samme niveau af databeskyttelse som GDPR, og påtager sig andre forpligtelser, der er fastsat i GDPR om en sådan overførsel.

Især kan vi overføre dine personlige data til andre virksomheder i Hisense-koncernen og vores distributører, der sælger vores produkter og tjenester på bestemte markeder eller yder andre tjenester i forbindelse med forretningssupport, klager over bestilte varer eller kundesupport. Listen over vores virksomheder i visse lande og deres forarbejdningsvirksomheder er anført i appendiks.

Vi kan overføre dine personlige oplysninger baseret på dit samtykke i henhold til denne databeskyttelsespolitik til reklamer og sociale netværk, især til: 

- Google Ireland Limited (registreret nummer: 368047), med registreret kontor i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Facebook Ireland Limited, med registreret kontor på 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irland; virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Pinterest, Inc., med registreret kontor på 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 USA, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- LinkedIn som et værktøj leveret af Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA, LinkedIns privatlivspolitik er tilgængelig her

Til at behandle personoplysninger bruger vi også tjenester fra andre databehandlere, der behandler personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner og til de formål, som dataene indsamles til. Sådanne databehandlere omfatter:

cloud computing-tjenesteudbydere og andre udbydere af teknologisupport som f.eks

- Microsoft Azure, leveret af Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- SAP Hybris leveret af SAP America, Inc., 3999 West Chester Pike, Newtown Square, PA 19073, USA, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Salesforce Marketing Cloud og Salesforce Service Cloud leveret af Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Cloudera leveret af Cloudera, Inc., 5470 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, USA, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Tuya IoT-platform leveret af Tuya Global Inc., 3979 Freedom Circle, Suite 340, Santa Clara, CA 95054, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- DigitalOcean, 101 6th Ave New York, NY 10013, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Cloudflare France SAS, 6 place de la Madeleine, 75008 Paris, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 USA, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

 

- udbydere af marketingværktøjer, der hjælper os med at optimere internettet og tilpasse indhold og tilbud til dig, såsom:

- Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf/Tyskland, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Sprinklr, Inc. 29 West 35th Street, New York, NY 10001, USA, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Freshworks Technologies B.V. Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- "eXpoint" SIA, rīvības street 76-34, Riga, LV-1001, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Mailchimp som et værktøj leveret af Intuit Inc., 2700 Coast Avenue, Mountain View, CA 94043, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Loadbee GmbH, Karlsruher Strasse 3, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Flixmedia Limited, 14 – 16 Well Court, Farringdon Lane, London, EC1R 3AU, UK, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- ChannelAdvisor Corporation, 3025 Carrington Mill Blvd., Suite 500 Morrisville, NC 27560, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Simply4net Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- 24TTL BV, Amsterdam, Noord-Holland, Holland, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- eStoreMedia sp. z o.o, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-722 Warszawa, Polen, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- SiteOne Landscape Supply, Inc, 300 Colonial Center Parkway Suite 600 Roswell, GA 30076 USA, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Campaign Monitor Holdings Pty Ltd, 5 STAPLETON AVE SUTHERLAND NSW C3 2232, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Splunk Inc., 270 BRANNAN STREET SAN FRANCISCO CA 94107, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Twilio Inc., 101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

 

- callcentre og udbydere af værktøjer til styring og optagelse af telefonopkald, især:

- Hisense Europe Customer Care Centar, Strahinjića bana 9, 11000 Beograd, Serbia;

- 3CX, 4010 Boy Scout Boulevard, Suite 325, 33607, Tampa, Florida, USA, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Diabolocom SAS, 20, rue de Paix - 75002 Paris, Frankrig, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman, Dr.San Jose, CA 95134 USA, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

 

behandlere af ekstern kommunikation, især kommunikation via SMS-beskeder og chatrum, især:

- LiveChat, Inc. (101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, USA, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Jivochat som et værktøj leveret af Lucas Loureiro Carvalho Suporte Tecnico ME., Rua Neves Armond, 140, Sala 301, Praia Do Suá. Vitória, ES/Brasilien, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- TargetFirst, 23 rue de la Croix Lormel, 22190 PLERIN, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Message4u Pty Ltd t/a MessageMedia of Level 24, 367 Collins Street, Melbourne, Victoria, Australia 3000, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- SMS Broadcast Pty Ltd of Level 24, 367 Collins Street, Melbourne, Victoria, Australia 3000, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

 

- virksomheder, der udarbejder undersøgelser for os vedrørende brugertilfredshed med vores produkter og tjenester, især:

- Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5. sal, 1112 København K, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Reevoo, 2nd Floor Walbrook Wharf, 78-83 Upper Thames Street, London EC4R 3TD, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- Momentive Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd Ballsbridge, Dublin 4, Irland, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

- IPSOS sro, Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha, virksomhedens privatlivspolitik er tilgængelig her

Fra tid til anden arrangerer virksomheden præmiespil og lignende salgsfremmende kampagner sammen med tredjeparter, til hvem den også kan udlevere individuelle personoplysninger, hvorved du vil blive informeret om dette forud for indsamlingen af persondata.

 

6.  Hvor opbevarer vi dine data?

Dine data gemmes i virksomhedens interne serverenheder og arbejdsstationer (også ved hjælp af cloud-teknologier) og i datasø-systemet (en datasø er et centraliseret lager, der giver dig mulighed for at lagre strukturerede og ustrukturerede data i enhver skala). 

7. Do not track-indstillinger (Spor ikke-indstillinger)

Visse lande/stater/provinsers love kræver, at vi angiver, om vi respekterer "Do Not Track"-indstillinger i din browser vedrørende målrettet annoncering. Vi overholder de standarder, der er angivet i denne databeskyttelsespolitik og overvåger eller følger ikke nogen anmodninger om Do Not Track-browser.

 

8. Hvad er dine rettigheder, og hvordan du udøver dem

Du kan udøve følgende rettigheder vedrørende dine personoplysninger, vi behandler:

- Ret til indsigt – giver dig mulighed for at få oplysninger om, hvorvidt dine personoplysninger behandles, og om procedurer og metoder til behandling af persondata,

- Ret til berigtigelse – hvis du bemærker, at dine data ikke er korrekte, har du ret til at supplere ufuldstændige eller til at rette de forkerte data,

- Ret til sletning – giver dig mulighed for at anmode om sletning af dine personlige oplysninger, som vi behandler. Vi vil gøre dette i overensstemmelse med GDPR og i tilfælde af, at der ikke er andre restriktioner, der forhindrer os i at gøre det,

- Ret til at begrænse behandlingen - giver dig mulighed for at begrænse behandlingen, mens du anfægter nøjagtigheden af dataene, gør indsigelse mod sletning, da formålet med behandlingen, som dataene er indsamlet til, ikke længere er relevant, og du ønsker yderligere opbevaring på grund af legitime interesser , eller hvis du har indsendt en anmodning om at fastslå de juridiske årsager til behandlingen,

- Ret til dataportabilitet – giver dig mulighed for at modtage en kopi af de leverede personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt hardwareformat og at overføre data til en anden dataansvarlig, hvis kravene i GDPR er opfyldt,

- Ret til at gøre indsigelse - muliggør indsigelse i tilfælde af dataindsamling og behandling med henblik på direkte markedsføring eller relateret profilering,

- Ret til at gennemgå automatiseret beslutningstagning - i tilfælde af at en beslutning, der afspejles i vores gensidige forhold, er baseret på automatiseret beslutningstagning, kan du bruge retten til at implementere en ny, ikke-automatiseret beslutning,

- Ret til at trække samtykke tilbage – I tilfælde af at behandlingen er baseret på det afgivne samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket. Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af behandling baseret på samtykke før tilbagetrækningen.

Hvis du ønsker at bruge nogen af ovenstående rettigheder, kan du give os besked på e-mailadressen [email protected].

Udover ovenstående rettigheder har du også ret til at indgive klagen til tilsynsmyndigheden. I tilfælde af at dine rettigheder vedrørende behandling af personoplysninger er blevet krænket, kan du indgive en klage til den kompetente myndighed:

- For virksomheden ConnectLife, data technologies, LLC: Information Commissioner of the Republic of Slovenia, med post til adressen: Dunajska 22, 1000 Ljubljana eller via e-mail til adressen: [email protected]

- For virksomheden Gorenje Group Nordic A/S: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tel. +45 33 1932 00, Email: [email protected], Website: http://www.datatilsynet.dk/

 

9. Databeskyttelsesansvarlig

I alle spørgsmål relateret til behandlingen af dine personoplysninger står vores databeskyttelsesansvarlige til din rådighed og kan kontaktes på e-mailadressen: [email protected].